Mönsterläsning: Hur man tolkar diagram i handarbeten

Mönsterläsning är en grundläggande färdighet inom handarbete som innebär att tolka och följa instruktioner från ett diagram eller mönster för att skapa ett specifikt projekt.…
digital facilitering mellan lärare och elever

Facilitering för utbildning och lärande

Facilitering för utbildning och lärande är en pedagogisk strategi som syftar till att skapa en mer interaktiv och engagerande inlärningsmiljö. Detta görs genom att läraren…